Algemene Voorwaarden PDF Afdrukken E-mailadres

Algemeen:
De prijzen zijn inclusief BTW eventuele verzendkosten worden apart vermeld.

Op alle gesloten overeenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing.

Personen onder de 18 jaar moeten toestemming van de ouder/verzorger hebben om een bestelling te doen.

Het gebruik van de mat wordt afgeraden voor personen met hartproblemen en personen die bloedverdunnende medicijnen gebruiken. Fakirmatten.nl is niet verantwoordelijk voor eventuele schade die ontstaat door onjuist gebruik van het product.

Leveringsvoorwaarden:
Wanneer wij het product op voorraad hebben is de geschatte leveringstijd twee tot vijf werkdagen. Wanneer de verwachte levertijd anders dan twee tot vijf dagen bedraagt dan wordt dit op de website gemeld.

Wanneer het product niet op voorraad is wordt dit direct aan de klant gemeld, ook wanneer de verwachte levertijd langer is. Wanneer de verwachte levertijd meer dan 14 dagen bedraagt dan heeft de koper het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.

Garantie

Fakirmatten.nl geeft twee maanden garantie op de fakirmat. De koper is verplicht de ontvangen goederen na ontvangst te controleren en eventuele gebreken te melden aan fakirmatten.nl. Indien het product defect raakt binnen de garantietermijn dan stuurt u het artikel in de originele verpakking met de originele factuur op eigen kosten naar Fakirmatten.nl, Beukstraat 77, 2565XW Den Haag. Fakirmatten.nl beslist dan of de mat vervangen moet worden door een ander exemplaar. Buiten de garantie valt alle schade veroorzaakt door eigen toedoen.

Ontbinden

Voldoet het product niet aan uw wensen? Dan kan de Fakirmat kan binnen 14 dagen in de originele verpakking en met de originele factuur teruggestuurd worden op kosten van de koper. Vermeld ook uw rekeningnummer, de tenaamstelling ervan alsmede de woonplaats van de rekeninghouder. Voorwaarde is dat het product niet beschadigd is. Na ontvangst zal Fakirmatten.nl de aanschafprijs binnen 14 dagen terugstorten.

Website:
De website fakirmatten.nl en de pagina’s die hiernaar verwijzen zijn met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Eventuele onjuistheden kunnen zich voordoen. Fakirmatten als onderdeel van WPPM kan geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor enige directe of indirecte schade die het gevolg is van feitelijke onjuistheden in de aangeboden informatie, respectievelijk anderszins het gevolg is van het gebruik of de onmogelijkheid van gebruik van de aangeboden informatie.

Klachten
Uw eventuele klachten nemen wij zeer serieus. Indien u een klacht heeft kunt u deze schriftelijk indienen bij fakirmatten.nl, Beukstraat 77, 2565XW Den Haag o.v.v. klacht.

In gevallen waarin de algemene voorwaarden niet voorzien, beslist fakirmatten.nl.

 

 
 
Banner